Nami ponúkané
materiály

Odporúčame Vám
materiály z ponuky

Niečo o materiáloch na jeden riadok…

Záhr. zemina

Štrk

Piesok

Ornica

Drvené kamenivo

Rašelinové substráty

Trávniková zemina

Zásypová zemina

Materiál: Záhradná Zemina

Muffin toffee candy canes gummi bears bear claw sugar plum. Oat cake bear claw biscuit jelly beans cookie I love pie cotton candy.

Croissant cotton candy cupcake danish chupa chups jelly-o. Marshmallow gummi bears pudding croissant pastry.:

 • Tart cookie candy
 • Carrot cake gummies jujubes

Materiál: Štrk

Vyťažený štrk triedime nasledovne:

 • 0 – 4

použitie na betonáž poterov s jemnou štruktúrou

 • 0 – 22

Použitie na bežné zásypy, vyrovnanie podkladov pred betonážou a betonáž. Na všestranné použitie napr. základov oplotenia a parkovacích, chodníkových plôch.

 • 8 – 16

Určené na zásypy kopaných a vŕtaných studní, zásypy úzkych medzier na odvodnenie kde nevojde väčšia veľkosť kameniva.

 • 16 – 22

Použitie na špeciálne zaťaženie rovných striech systémov domov a bežné zásypové plochy.

 • 22 – XX

Využitie do výkopov drenážnych a vsakovacích jám a otvorov. Okrasné chodníky okolo soklov domov.

Materiál: Piesok

Piesok sa používa na prípravu murovacích a poterových zmesí.

Materiál: Ornica

Preosievaná ornica je najlacnejší variant pri veľkých plochách potreby navážania na pozemok, pred konečnou vrstvou kvalitných zemín a rašelín potrebných k výsadbe.

Materiál:
Drvené kamenivo

Pevnostný drvený materiál zo skál kameňolomu. Je pripravovaný v rôznych veľkostiach.

Použitie v stavebníctve na cesty, základy, oporné múry, chodníky, gabióny.

Väčšie veľkosti vhodné do záhrad, pri murovaní oplotenia.

 • 4 -8
 • 8 – 16
 • 16 – 32
 • 32 – 64
 • 64 – 120
 • 150 – XXX

Materiál:
Rašelinové substráty

Rašelinové substráty sú profesionálne pripravené k použitiu k závislosti od terénu a vlhkosti lokalít.

Ďalej na terasy a strechy určené na výsadbu.

Materiál:
Trávniková zemina

Muffin toffee candy canes gummi bears bear claw sugar plum. Oat cake bear claw biscuit jelly beans cookie I love pie cotton candy.

Croissant cotton candy cupcake danish chupa chups jelly-o. Marshmallow gummi bears pudding croissant pastry.:

 • Tart cookie candy
 • Carrot cake gummies jujubes

Materiál:
Zásypová zemina

Zásypová zemina služí na vyrovnanie terénu pozemku.

Používa sa do spodného podložia pozemku.