Naše služby
búracie a demolačné práce

Pracovné úkony
ponúkanej služby

Príklad (niečo podobné na  viacej obsahu): Našimi službami Vám zabezpečíme búranie menších objektov až po demoláciu priemyselných budov, spracovanie stavebného odpadu, opätovné použitie sutiny alebo odvoz na skládku, kde sa ekologicky vytriedi a recykluje:

  • Výkopy základov
  • Terénne úpravy
  • Zásypové práce
  • Rekultivácia záhrad
  • Výstavba komunikácií
  • Prípravné práce pre stavby
  • Výkopy inžinierskych sietí