Naše služby
zemné a výkopové práce

Pracovné úkony
ponúkanej služby

Príklad (niečo podobné na  viacej obsahu): Výkopy rôzneho druhu od drobných výkopov, hrubé terénne úpravy, výkop stavebných jám, výkop základov, výstavba ciest a parkovísk až po stavby väčšieho rozsahu:

  • Výkopy základov
  • Terénne úpravy
  • Zásypové práce
  • Rekultivácia záhrad
  • Výstavba komunikácií
  • Prípravné práce pre stavby
  • Výkopy inžinierskych sietí