Naše služby
odvoz a likvidácia odpadu

Pracovné úkony
ponúkanej služby

Nahromadilo sa Vám veľké množstvo odpadu a potrebujete jeho profesionálnu likvidáciu? Pokiaľ je tomu tak, či už pri búracích alebo demolačných prácach, rekonštrukcii nehnuteľností a budovania domov, v každom prípade Vám dokážeme pomôcť. Ponúkame pracovné úkony odvozu a likvidácie odpadu pre všetkých.

  • Stavebná suť
  • Betón
  • Komunálny odpad
  • Výkopová zemina